petak, 24. srpnja 2015.

Pravovjerje


Verbum je objavio novo izdanje Chestertonovog Pravovjerja s potpuno novim prijevodom u odnosu na do sada postojeći. Pravovjerje je Chestertonovo kapitalno djelo, i ako ćete se odlučiti pročitati samo jednu Chestertonovu knjigu (što je gotovo nemoguće) onda je Pravovjerje pravi izbor. Knjiga je odličan odabir za čitanje preko ljetnih praznika ili kao poklon!

Upoznajte Chestertona, pročitajte Pravovjerje!

http://verbum.hr/knjige/pravovjerje-6520/